Tooted

Tootekirjelduse juurde kuuluvad järgmised lisamaterjalid:

  1. Betooni kaitsekihi ja keskkonnaklasside kirjeldus.
  2. Nõuded betoonpindade viimistlusele.
  3. CE-märgistus.
  4. Õõnespaneelide pinnaarvutuse juhend.
  5. Seinaelementide pinnaarvutuse juhend.

Kehtivad tootekirjelduse lisad on allalaaditavad OÜ TMB Element veebilehelt.